KDK INFO Sp. z o.o
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Start w przyszłość


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) w tym osoby:

 • Niepełnosprawne

 • Bierne zawodowo (w tym studenci studiów zaocznych i wieczorowych)

 • Długotrwale bezrobotne

 • Bezrobotne

 • O niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

 W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 • Trening motywacyjny

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb

  • Eko-Recykler                     

  • Tapicer meblowy

  • Sekretarka z modułem Eko-biuro

  • Pracownik kancelaryjny   z modułem Eko-biuro  

  • Instruktor/ka Fintness

  • Pracownik działu logistyki

  • Dekorator sklepów

 • Pośrednictwo pracy

 • Płatny staż zawodowy (3 miesiące)

 • Uczestnicy dodatkowo otrzymuję następujące świadczenia

  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

  • Stypendium szkoleniowe   

 

REKRUTACJA

od 1 CZERWCA 2016 do wyczerpania miejsc